Publicatie fosfaatrechten opgeschort

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt de openbaarmaking van het aantal fosfaatrechten per bedrijf in ieder geval uit tot ze de vragen vanuit de Tweede Kamer hierover heeft beantwoord en ze hier met de Tweede Kamer over gesproken heeft. Dat meldt AgriHolland.

Naar alle waarschijnlijkheid gebeurt dat niet voor woensdag 19 februari. Op die datum staat het eerst volgende Algemeen Overleg mest gepland staat. Met het uitstel wordt tegemoet gekomen aan de oproep van LTO Nederland geen gegevens te publiceren totdat er meer helderheid is over het nut en de noodzaak.

Publicatie van informatie over fosfaatrechten is een verplichting volgens de Meststoffenwet, waarbij wordt verwezen naar Europese staatssteunregelgeving. Er zijn echter twijfels over de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden rondom publicatie van de toegekende fosfaatrechten. Ook zijn er zorgen over de privacy van melkveehouders en de mogelijkheid tot misbruik door andere partijen. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: