Teleurstelling bij Cumela om Besluit gebruik meststoffen

Het nieuwe Besluit gebruik meststoffen is, na de consultatie, vrijwel ongewijzigd naar de Tweede Kamer gestuurd. In het besluit staat onder andere dat vanaf 2021 maisland op zand- en lössgrond niet voor 1 april bemest mag worden. Cumela Nederland laat weten teleurgesteld te zijn in dit besluit. De organisatie had voorgesteld die uitrijdatum niet op te schuiven naar 1 april, maar naar 1 maart.

De kritiek die Cumela heeft geuit op de mestregels tijdens de consultatieronde is nauwelijks ter harte genomen. Dat het ministerie vasthoudt aan 1 april betekent dat er een korter werkseizoen is. Daarbij is geen rekening gehouden met bodem- en weersomstandigheden.

Hogere piek

Er moet per jaar zo’n 170.000 hectare mais worden bemest. De voorgestelde uitrijdatum zal zorgen voor een hogere piek, omdat er pas vanaf 1 april bemest mag worden. De vraag is of het lukt om hetzelfde werk te doen in kortere tijd of dat de capaciteit ontoereikend is

Maisland op zand- en lössgrond mag vanaf 2021 niet bemest worden met drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib voor 1 april. Deze verplichting geldt voor het grootste deel van het areaal. Enkel biologische mais en suikermais die geteeld worden onder folie vallen hier niet onder.

Maisland voor 15 februari aanmelden

Het wordt verplicht om maisland voor 15 februari aan te melden, eerder was dit maar mogelijk tot 1 februari. Ook wordt het mogelijk om deze aanmelding tot 31 maart weer in te trekken wanneer blijkt dat een perceel toch geen maisland wordt.

De sectie Agrarisch loonwerk van Cumela is nog bezig met het bestuderen van het nieuwe besluit en beraadt zich over de te nemen stappen. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: