J.Zuidema Mesthandel

16 februari 2020 | Aanbod - - J.Zuidema Mesthandel - Heel Nederland

J.Zuidema Mesthandel&Transport verhandelt en transporteert alle soorten drijfmest. Heeft u mest teveel of kunt u juist mest gebruiken? Wij helpen u graag. Onze afnemers zijn akkerbouwers, veehouders met plaatsingsruimte en biovergistingsinstallaties.

Advertentiegegevens
Hoeveelheid:
Prijs:
BTW:
Prijssoort
Mest geleverd als:
Levering in week:
Gehaltes
Plaats: Winschoten
Provincie: Heel Nederland
Contactgegevens
Naam: J.Zuidema Mesthandel
Mailadres: Info@jzuidematransport.nl
Telefoonnummer:

❮ Advertentielijst