VASTE MEST gecomposteerde rundveemest

2 januari 2020 | Aanbod - Vaste mest - Lubbersen - Overijssel

Vaste mest, bestaat uit gecomposteerde rundveemest en houtsnippers uit onze vrijloopstal. De mest bevat ongeveer 6,74 g N/kg en 2,7 g P2O5/ kg. Mestcode 10. Door het vrijloopstal systeem is de stikstof gebonden aan de houtsnippers waardoor de stikstof langzaam vrij komt in de bodem. De mest is ongeveer 7 maanden gecomposteerd. De mest is zeer geschikt voor bouwland en fruitteelt, De mest kan ook geladen worden of geleverd.

Advertentiegegevens
Hoeveelheid: 350 ton
Prijs:
BTW:
Prijssoort Geleverd in opslag
Mest geleverd als: Vaste mest
Levering in week:
Gehaltes Bekend
Plaats: Holten
Provincie: Overijssel
Contactgegevens
Naam: Lubbersen
Mailadres: wim.en.els.lubbersen@online.nl
Telefoonnummer: 06-51373247

❮ Advertentielijst