Vaste mest rundvee

9 maart 2021 | Aanbod - Vaste mest - Holten - Overijssel

De vaste mest is zeer geschikt voor bouwland en fruitteelt. We hebben twee soorten vaste mest uit onze vrijloopstal; stromest en vaste mest met gecomposteerde houtsnippers. De mest bevat ongeveer 6,4 g n/kg en 2,8 g p2o5/ kg. Door het vrijloopstal systeem is de stikstof gebonden aan de houtsnippers waardoor de stikstof langzaam vrij komt in de bodem. Ook kan deze mest het organische stof% van uw bodem verhogen. De mest kan geladen worden of geleverd.

Advertentiegegevens
Hoeveelheid: 200 ton
Prijs:
BTW: N.v.t.
Prijssoort Anders
Mest geleverd als: Vaste mest
Levering in week: 11
Gehaltes Bekend
Plaats: Holten
Provincie: Overijssel
Contactgegevens
Naam: Holten
Mailadres: info.lubbersen@kpnmail.nl
Telefoonnummer: 06-13060388

❮ Advertentielijst