Problemen mestexport Duitsland

De Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen hebben druksterilisatie voor geïmporteerde mest verplicht gesteld, met uitzondering van droge pluimvee- en paardenmest. Deze eis heeft grote consequenties voor mestexport vanuit Nederland.

De Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen hebben druksterilisatie in hun regelgeving verplicht gesteld voor geïmporteerde mest, met uitzondering van droge pluimvee- en paardenmest. Deze eis heeft grote consequenties voor mestexport vanuit Nederland. De invoering van deze verplichting hangt samen met de mogelijke insleep van ziektekiemen via mest. Duitsland heeft echter aangegeven dat deze besluiten ook samenhangen met negatieve beeldvorming in Duitse media over Nederlandse mesttransporten. Ook is vernomen dat ondanks bereidheid tot samenwerking en nader overleg ontstane beelden niet gemakkelijk weg te nemen zijn.

Bekijk hier de brief met de stand van zaken door staatssecretaris Henk Bleker.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: