Rekenprogramma gebruiksnormen

Om te voorkomen dat u de gebruiksruimte overschrijdt, is het verstandig om een planning te maken van het gebruik van meststoffen.

Met deze rekenmodule berekent u per gebruiksnorm wat uw gebruiksruimte is. U berekent ook wat uw werkelijke gebruik van alle meststoffen is. De werkelijk gebruikte hoeveelheid meststoffen mag niet groter zijn dan de gebruiksruimte per norm. 

Ga naar de online-rekenmodule

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: