Staldieren

In het mestbeleid is er verschil tussen graasdieren en staldieren. Hiermee moet u rekening houden bij het berekenen van de dierlijke mest die op uw bedrijf is geproduceerd.

Onder staldieren vallen de volgende dieren:

 • witvleeskalveren
 • varkens
 • kippen
 • kalkoenen
 • pekingeenden
 • nertsen
 • struisvogels
 • emoes
 • nandoes
 • ganzen (grauwe gans en knobbelgans)
 • helmparelhoenders
 • fazanten
 • patrijzen
 • vleesduiven
 • konijnen en overige knaagdieren (bruine rat, tamme muis, cavia, goudhamster en gerbil)

Het maakt niet uit of de dieren ook werkelijk op stal staan. De indeling voor staldieren ligt vast.

Productie dierlijke mest staldieren

U leest hier hoe u de hoeveelheid dierlijke mest berekent die uw staldieren geproduceerd hebben.

Berekening geproduceerde mest (stalbalans)

Voor staldieren maakt u gebruik van een stalbalans. In de stalbalans berekent u de productie van dierlijke meststoffen zoveel mogelijk met de werkelijke hoeveelheden stikstof en fosfaat. Als deze hoeveelheden niet bekend zijn, rekent u met de normen die in de tabellen staan. Uw voorraden dieren, voer en eieren tellen ook mee voor deze stalbalans.

U berekent de productie van dierlijke mest door staldieren (stalbalans) als volgt:

De totale hoeveelheid stikstof en fosfaat in:
De beginvoorraad: Staldieren
Diervoeder voor staldieren
Eieren geproduceerd door staldieren én
De aanvoer van: Staldieren
Diervoeder voor staldieren én
Productie van: Diervoeder voor staldieren
te verminderen met de totale hoeveelheid stikstof en fosfaat in:
De afvoer van: Staldieren
Diervoeder voor staldieren
Eieren geproduceerd door staldieren én
De eindvoorraad Staldieren
Diervoeder voor staldieren
Eieren geproduceerd door staldieren én
De gasvormige stikstofverliezen (stikstofcorrectie)

Stikstofcorrectie

In stallen gaat stikstof verloren via de lucht. Voor deze gasvormige verliezen mag u een aftrekpost gebruiken bij de berekening van de productie van dierlijke mest. Dit noemen we de stikstofcorrectie. Voor fosfaat is er geen correctie, omdat fosfaat niet vervluchtigt.

U berekent de stikstofcorrectie voor de stalbalans als volgt:
gemiddeld aantal dieren per diercategorie x stikstofcorrectie

Gemiddeld aantal dieren
U rekent met het gemiddelde aantal dieren dat u in een kalenderjaar op uw bedrijf houdt. Voor vleeskalveren, varkens, kippen en kalkoenen geldt een dagtelling. Aan het eind van het jaar deelt u het totaal door 365. Voor de overige diercategorieën telt u uw dieren elke eerste dag van de maand. Aan het eind van het jaar deelt u het totaal door twaalf.

Stikstofcorrectie per dier en stalsysteem
Voor de stikstofcorrectie gelden vaste normen. Er zijn verschillende normen, per dier en per stalsysteem. De normen kunt u vinden in Tabel 4 Diergebonden normen. 

Worden in uw stal de gasvormige verliezen opgevangen door luchtwassers? En voert u het spuiwater van de luchtwasser apart af? Dan kunt u rekenen met de norm die hoort bij het betreffende stalsysteem (regulier of emissiearm).

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: