Biobrandstoffen vergen teveel van fosfaatvoorraad

Momenteel wordt 2 procent van de wereldwijde fosfaatproductie gebruikt voor het bijmengen in brandstoffen. Dit zal de komende jaren gaan stijgen door de verplichte bijmenging van biobrandstoffen in diesel en benzine. Volgens onderzoekers Lars Hein en Rik Leemans zijn er betere alternatieven voor biobrandstoffen zoals wind, zon en biogas.

Er zijn betere alternatieven voor biobrandstoffen dan de verplichte bijmenging van diesel en benzine. De kosten voor de productie van fosfaat, dat nodig is om de gewassen  zoals tarwe, maïs, palmolie en suikerbiet te telen voor de biobrandstoffen zijn hoger dan de winst dat dit oplevert door de reductie van de CO2 uitstoot.

De positieve effecten van eerste-generatie biobrandstoffen, (tarwe, mais, suikerbiet, suikerriet, koolzaad, soja en palmolie) wegen door verminderde klimaatverandering in de toekomst niet op tegen de negatieve effecten op de toekomstige wereldvoedselvoorziening. Mede omdat er betere alternatieven zijn voor duurzame energie (zon, wind, biogas) zouden de beleidsdoelstellingen voor het bijmengen van biobrandstoffen opnieuw moeten worden bezien, aldus de onderzoekers.

Lees meer >>

Meer over: Nieuws | Teelt
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: