Mestportaal analyse week 1: rustig begin 2012

De mestportaalnotering kent een rustig begin van de mestprijzen in 2012. De prijzen voor mestafzet voor varkensdrijfmest blijven nu nog met 8 tot 10 euro toe te betalen aan de afnemer gelijk aan eind vorig jaar.

De handel in mest kent een rustig begin van 2012. De mestafzetprijzen voor vleesvarkensdrijfmest blijven nu met gemiddeld 8 tot 10 euro nog op het niveau van het einde van 2011. Akkerbouwers hebben nog ruim een maand de tijd om de silo’s te vullen met drijfmest voordat de uitrijperiode weer open gaat en naar verwachting de mestprijzen zullen dalen.

Op zandgronden mag dit jaar pas op 15 februari mest uitgereden worden, dit is twee weken later dan vorig jaar, op kleigronden mag op 1 februari drijfmest uitgereden worden.

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: