Mestportaal analyse week 10: Natheid bepaald begin mestseizoen

De Mestportaal notering van deze week laat langzaam een daling zien voor varkensdrijfmest. De handel in mest is nog vrij rustig en wacht nog af totdat er mest op de kopakker geleverd kan worden. Doordat het meeste bouwland nog te nat is om mest op uit te rijden is het mestseizoen nog niet in volle hevigheid aan de gang.

Rundveehouders met eigen grasland zijn wel volop bezig met mest uitrijden. Alleen de lagere percelen worden nog overgeslagen. Hierdoor zijn de afzetprijzen van rundveemest flink gedaald richting 10 tot 12 euro.

Bouwland te nat
Afzet van mest vanuit het zuiden richting Zeeland is rustig, bouwland is nu nog te nat om volop aan de gang te gaan. Er is zeker nog een week droog weer nodig om de schade van de vorst en de regen te herstellen. Het is ook nog vroeg in het seizoen, hierdoor is er zeker nog geen druk op de mestmarkt.

Mestnotering NVV
Een drietal afdelingen van de NVV zijn een lokale mestnotering gestart om een onafhankelijke regionale notering van varkensdrijfmest te krijgen. Het gaat vooralsnog om de regio‚Äôs Salland, Achterhoek en de Veluwe. Varkenshouders kunnen zich per e-mail aanmelden bij  de voorzitters van de regio en krijgen dan per e-mail een verwijzing naar een invulformulier op internet. Als varkenshouders de betaalde prijs of prijsafspraak, hoeveelheid mest en soort mest doorgeven, krijgen ze in ruil hiervoor wekelijks een mail met een gewogen gemiddelde mestprijs van afgelopen week. Voor de regio Salland is dit een notering op basis van Raalte. Kijk voor de e-mail adressen van uw regio op de website van de NVV.

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: