Mestportaal analyse week 14: transporteurs rijden dag en nacht

De Mestportaal notering daalt deze week met gemiddeld een halve euro naar gemiddeld 4 euro toe voor varkensdrijfmest. Vaak stopt de bijdrage bij het gratis in de grond brengen. De marges worden minder en hierdoor loopt de bijdrage terug. In Groningen, Friesland worden er geen bijdragen meer voor de mest betaald, in de polders gelden nog de hoogste bijdragen en in regio Goes wordt het nog gratis in de grond gebracht. Mesttransporteurs kunnen het werk gewoon niet aan, er wordt dag en nacht gereden om de mest op de akkers te krijgen.

Er worden nog weinig afspraken gemaakt over de afzet van de mest na het voorjaarsseizoen. Het lijkt erop dat met het huidige mooie voorjaarsweer het mestseizoen nog voor Koninginnedag afgelopen is. En hiermee zullen ook de ophaalbijdragen weer oplopen.

Prijs op laagste niveau
Het lijkt erop dat de bodem voor mestprijzen bereikt is. De opslagen raken wel leeg, maar het is de vraag of alle mestputten leeg raken doordat transporteurs het werk momenteel niet aan kunnen. De 24 uur van de dag wordt volop benut om alle mest op de plaats te krijgen.

Homogeen product
Akkerbouwers willen graag rundveemest om de gunstige stikstof en fosfaat gehalte en doordat het een homogener product is. Het aanbod van rundveemest is gering en hierdoor is varkensdrijfmest een goede tweede optie. Voor de afzet is een homogeen meer gewild en heeft meer afzetmogelijkheden dan rechtreeks uit de put naar de akkers. De vraag is dan ook of er niet meer mestopslagen moeten komen in het afzetgebied om aan de vraag van de akkerbouwers te voldoen en hierdoor meer dierlijke mest in plaats van kunstmest te kunnen plaatsen.

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: