Mestportaal analyse week 20: Veel aanbod mest, weinig vraag

De mestprijzen van de Mestportaal notering van week 20 blijft gelijk op 4 euro. De reden dat de prijzen nog niet stijgen is dat er weinig mest gereden wordt richting het noorden en westen van het land. Er is meer dan voldoende aanbod, alleen is er geen vraag meer.

Varkenshouders hadden dit jaar een lagere ophaalbijdrage dan vorig gewild, maar dit is niet gelukt. Afnemers van mest willen nog steeds de mest gratis in de grond gebracht hebben en zijn in de meeste gebieden niet bereid om te betalen voor mest. De periode dat er echt veel mest direct op het land richting akkerbouwgebieden kon is maar beperkt geweest tot een week of vijf. Nu kunnen er nog enkele vrachten richting veehouders gereden worden die de eerste snede gemaaid hebben, al maakt de regen het niet iedereen gemakkelijk.

Mestprijzen Zeeland lopen op
De mestprijzen voor de mestafzet richting Zeeland lopen wel op. Momenteel krijgen afnemers 10 tot 12 euro toe voor mest in de silo gebracht, een stijging van 3 tot 5 euro. Incidenteel worden er hogere bijdragen betaald, als er nood aan de man is. Het lijkt erop dat lang niet alle mest van varkenshouders op het land bij de akkerbouwer terecht is gekomen en nu is het maar afwachten of er in het najaar nog ruimte over is in de bouwplannen.

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: