Mestportaal analyse week 25: Geen vraag naar drijfmest

Het is rustig op de mestmarkt: wel aanbod, maar geen vraag en dat houdt de mestportaalnotering van deze week voor varkensdrijfmest gelijk op gemiddeld 4,5 euro. Er is wel meer vraag dan aanbod van pluimveemest en dat zorgt voor een daling in de notering van pluimveemest.

Er is voldoende aanbod van varkensdrijfmest, maar de weersomstandigheden zorgen ervoor dat er weinig tot geen mest uitgereden wordt. Op percelen waar veehouders de tweede snede gras oogsten wordt er nog wat mest aangevoerd. Ook gaat een enkele vracht naar akkerbouwgewassen voor rijenbemesting. Het is voor akkerbouwers wachten op hogere temperaturen voor afrijping van de gewassen.

Vraag naar rundvee- en pluimveemest
Vraag naar rundveemest en pluimveemest is er wel, maar er is weinig aanbod.  De putten van rundveehouders zijn veelal  leeggereden op het eigen land. Door veel vraag naar pluimveemest door Duitse akkerbouwers gaat er veel mest de grens over. Hiermee gaat ook de mestprijs omlaag.

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: