Mestportaal analyse week 3: mestprijzen dalen fors

De mestprijzen van de Mestportaalnotering van week 3 dalen fors. Afspraken die staan worden nog voor een hoger tarief van 8 tot 10 euro afgeleverd, maar nieuwe afspraken worden gemaakt voor een aanzienlijk lager tarief van 6 tot 8 euro toe aan de afnemer. Er is weinig aanbod van mest en dat zorgt de komende weken voor een verlaging van de afzetprijzen van mest.

Er is weinig aanbod van mest en dat zorgt de komende weken voor een verlaging van de afzetprijzen van mest. De mestprijzen van vleesvarkensdrijfmest dalen deze week met twee euro naar 6 tot 8 euro toe te betalen aan de afnemer.

Lege silo’s
Akkerbouwers die geen afspraken hebben gemaakt om de silo’s vol te rijden voor het hoge wintertarief van minimaal 10 euro toe, vissen nu achter het net. Er wordt niet voldoende mest aangeboden om voor deze hoge tarieven de silo nu nog vol te rijden. Veehouders wachten het uitrijseizoen af om dan voor een goedkoper tarief de mest af te zetten.

Mest uitrijden
Het seizoen voor het uitrijden van mest op grasland begint dit jaar op 16 februari, op bouwland mag vanaf 1 februari mest uitgereden worden. LTO heeft een verzoek ingediend om de periode van mest uitrijden op grasland te vervroegen naar 1 februari, maar daar is tot op heden geen toestemming voor.

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: