Mestportaal analyse week 31: mesthandel weer in beweging

De mestprijzen van de Mestportaal notering van week 31 blijven deze week wederom gelijk. Wel is er een spreiding in de mestprijzen mogelijk. In regio Goes zijn de bijdragen gezakt richting 2 euro toe in de grond gebracht.

Er heerst nog relatieve rust op de markt, al wordt er al wat meer mest gereden dan afgelopen weken. Er komt wel iets meer vraag naar drijfmest door akkerbouwers die al geoogst hebben en nog ruimte over hebben voor drijfmest. Door het wisselvallige weer is het alleen niet mogelijk om op alle vrijgekomen akkerland al mest uit te rijden. Nattigheid gooit hier roet in het eten.

Voldoende mestopslag varkenshouderij
Vanuit de varkenshouders lijkt er geen druk te zijn om de mest kwijt te moeten. Varkenshouders die nieuwe stallen hebben geplaatst hebben vaak opslag genoeg mestopslag voor een jaar en voelen geen druk om mest af te voeren tegen hogere prijzen.

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: