Mestportaal analyse week 41: Kelders leeg, mesthandel stil

De prijzen van de mestportaal notering blijven voor week 41 gelijk. Het lijkt een rustige winterperiode te gaan worden, de meeste veehouders hebben de kelders leeg kunnen rijden en is er geen noodzaak om nu al mest af te voeren. Alleen veehouders met vaste afspraken laten nu regelmatig mest ophalen en afvoeren naar de opslagen.

De wetgeving, bemestingsnormen en nieuwe wetgeving met contracten, zorgt ervoor dat vooral in het voorjaar een piek gaat ontstaan in het transport van mest, maar of het dan gaat lukken om alle mest vervoert te krijgen, hierover heerst nog veel onzekerheid onder transporteurs.

Alternatief transport
Ook in de winterperiode moeten de vrachtwagens blijven rijden en als er geen handel en vervoer van drijfmest is zoeken transporteurs alternatieven. Deze alternatieven worden vooral gevonden in verwante producten zoals het transport van vloeibare meststoffen, zuiveringsslib, vaste mest of afvalproducten van de vuilverwerking, waaronder compost.

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: