Mestportaal analyse week 46: Gelijke prijzen met weinig aanbod van mest

Er is weinig aanbod van drijfmest op de markt, terwijl er meer dan voldoende vraag is. De mestprijzen veranderen deze week niet en blijven rond de 6 euro voor vleesvarkensdrijfmest. De mestprijzen liggen hierdoor zeker drie euro lager dan vorig jaar in november.

Onzekerheid over het nieuwe mestbeleid, zoals het wel of niet laten ingaan per januari 2013 zorgt ervoor dat er weinig nieuwe afspraken gemaakt worden door veehouders met intermediairs richting de akkerbouw.  Zeker niet voor langere tijd.

 
Verplichte afzet
Nu de verplichte mestafzetcontracten (MPO) uitgesteld zijn, zolang er dierrechten zijn die de productie van mest regulieren, geeft dit meer ruimte voor  intermediairs om de mest gedurende het hele jaar op de juiste plaats te krijgen. Aangezien de nieuwe mestwet eerst nog door de Tweede Kamer en vervolgens door de Eerste Kamer geloodst moet worden is het maar de vraag of in 2013 ook de gestelde verplichte mestverwerking doorgang gaat vinden. Zo niet dan zal er in het voorjaar een hogere piek blijven om de mest richting het land te krijgen.

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: