Mestportaal analyse week 48: Meer mestopslag mogelijk

De mestprijzen van de Mestportaal notering van week 48 blijven gelijk op 6 euro. Het aanbod van drijfmest blijft achter bij de vraag. De afzet van vaste mest gaat ook stroever in deze winterperiode door minder export.

Varkenshouders leveren door tegenvallende vleesvarkenprijzen geen grote hoeveelheden mest in een keer af. Hierdoor worden de silo’s van akkerbouwers maar mondjesmaat gevuld.

Vaste mest
De afzet van vaste mest loopt stroef. De export naar Duitsland is teruggelopen doordat alleen nog naar de verder gelegen deelstaten en naar geregistreerde opslagen gereden kan worden. De afzet naar Frankrijk loopt ook moeilijk door minder vraag van composteerders. Binnen Nederland wordt in de winterperiode weinig vaste mest afgezet.  

Subsidie mestsilo
Voor het vergroten van de mestopslag bij veehouders is er 25 procent subsidie mogelijk op het investeringsbedrag. Het minimale investeringsbedrag is 20.000 euro en maximaal 400.000 euro.
Er is géén subsidie mogelijk voor mestkelders, foliebassins en mestzakken. U kunt alleen subsidie krijgen voor de vergroting van uw opslagcapaciteit van mest tussen 7 en 14 maanden. Deze subsidie is alleen bedoeld voor veehouders, intermediairs en akkerbouwers kunnen geen subsidie aanvragen.

Meer informatie over de subsidieregeling >>

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: