Mestportaal analyse week 7: stilte voor de storm

De mestprijzen van de Mestportaal notering zijn deze week niet gewijzigd. Voor varkensdrijfmest krijgen afnemers 5 tot 7 euro toe. Het aanbod van mest is nog steeds niet groot, maar ook de vraag is er niet. Hierdoor is het zeer rustig op de mestmarkt, het lijkt wel een stilte voor de storm. Alleen bedrijven die hoge nood hebben laten nu een vrachtje mest ophalen.

Mest uitrijden is in het grootste gedeelte van Nederland nog niet mogelijk, ook al is het wettelijk qua periode nu wel toegestaan. Op gedeeltelijk bevroren grond en als de grond verzadigd is met water is mest uitrijden niet toegestaan. Hierdoor moet de mest die opgehaald wordt nog steeds naar de opslagen gereden worden. Aangezien er het laatste jaar genoeg mestopslagen gebouwd zijn is er nog genoeg ruimte in de opslagen.

Wetgeving
De wetgeving geeft aan dat de mest goed ondergewerkt moet zijn en niet mag afspoelen naar de sloten. Mest uitrijden is op ieders eigen verantwoordelijkheid geeft Dienst Regelingen aan, de nVWA (voorheen AID) en de politie zal hierop controleren. De nVWA heeft momenteel 10 extra teams ingezet, verspreid over het land om controles uit te voeren van het Besluit en Gebruik Meststoffen. Niet alleen hangt er bij een overtreding een boete boven het hoofd, ook een korting op de bedrijfstoeslag kan het gevolg zijn. 

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: