‘Drijfmest deels vervangen door compost zorgt voor hogere opbrengst’

Drijfmest deels vervangen door GFT-compost blijkt een rendabele investering te zijn voor akkerbouwbedrijven. Dit stelt het Louis Bolk Instituut in de publicatie ‘Bedrijfseconomische effecten van verhoging van het bodemorganische-stofgehalte’.

Compostgebruik is een van de maatregelen die voorgesteld worden om meer koolstof vast te leggen in de bodem en zo klimaatverandering tegen te gaan. Het bijkomend voordeel is dat de opbrengst dusdanig stijgt dat het de akkerbouwer tot € 55 per hectare oplevert, ondanks de hogere bemestingskosten, aldus het onderzoeksinstituut.

Het gebruik van dure compostsoorten blijkt geen rendabel alternatief. Ook biedt het inzetten van compost op grasland in bedrijfseconomisch opzicht weinig meerwaarde.

Het rapport is te downloaden via de website van het Louis Bolk Instituut.

Meer over: Nieuws | Teelt
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: