Mestportaal analyse week 18: Rustig in zuiden, in noorden nog druk

In het zuiden van het land is het rustig wat betreft het uitrijden van mest, in het noorden loopt het nog behoorlijk door.

In Zuid-Nederland is men met de ‘nasleep’ bezig. Er wordt met name nog mest uitgereden op tarwepercelen. Ook in het noorden is vooral het tarweland aan de beurt. Sleepslangsbemesters zijn op veel percelen met jonge tarwe te vinden. Verder worden in het noorden en midden de laatste maïspercelen bemest.
Er is volgens mestdistributeurs voldoende aanbod van mest en daarnaast zijn de weersomstandigheden goed.

De Mestportaalnotering blijft vooralsnog gelijk met tweeënhalve euro.

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: