Mestportaal analyse week 45: Vooral vervoer naar silo’s

In de eerste week van november beginnen de putten van de veehouders voller te raken. Handelaren geven aan dat akkerbouwers weer mest kunnen ontvangen om hun organische stof aan te vullen. Aan de Mestportaalnotering verandert vooralsnog niets.

Ondanks het feit dat akkerbouwers weer wat ruimte hebben blijft het nog altijd rustig op de mestmarkt. Het grootste deel dat vervoerd wordt belandt in silo’s.

Monstername vaste mest door externe partijen

Mestportaal vroeg mesthandelaren wat zij vinden van de aanscherping van de regels voor vervoer van vaste mest.

De handel in vaste mest is volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ), in tegenstelling tot die in drijfmest, fraudegevoelig. Met name als het gaat om de monstername. Ze wil dat de regels daarvoor worden aangescherpt. Dijksma stelt dat in een brief aan de Tweede Kamer. Ze is van mening dat de monsters door een externe, gecertificeerde, onafhankelijke partij genomen moeten worden. Handelaren kunnen zich daar in vinden, al wijzen ze wel op het feit dat die externe partij voor hogere kosten zorgt die weer verhaald moeten worden op de veehouderij.
  
Een betere oplossing is om handelaren te certificeren. Dat zeggen de handelaren zelf. Zo worden wachttijden die ontstaan door de afhankelijkheid van externe monsternemers vermeden en blijven de flexibele rijtijden gehandhaafd. 

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: