Mestportaal analyse week 49: Iets meer handel en nog steeds onzekerheid

Er wordt iets meer mest verhandeld in vergelijking met vorige week. Dat komt onder meer door schuimvorming in sommige mestputten, waardoor veehouders mest kwijt moeten. De mest wordt naar silo’s gereden. De Mestportaalnotering blijft gelijk.

Mesthandelaren wachten nog steeds af wat er gaat gebeuren met de nieuwe mestwet. Ze vinden de behandeling van de nieuwe mestwet door de Eerste Kamer rijkelijk laat. Door de onzekerheid rond de invoering van de mestverwerkingsplicht vinden zij het moeilijk om hierop te anticiperen.

De overheid wil de nieuwe wet per 1 januari 2014 in werking laten treden. De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (EZ) heeft op 3 december het eindverslag over de nieuwe mestwet uitgebracht. De plenaire behandeling vindt plaats op 16 en/of 17 december 2013, zo meldt de Eerste Kamer.

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: