Mestportaal analyse week 7: Laatste opslagen volrijden

De mestprijzen van de Mestportaal mestnotering van week 7 dalen deze week richting de 4 euro toe. Er is nog weinig handel voor de voorjaarstarieven, de meeste drijfmest wordt nu nog richting de nog niet gevulde silo’s gereden.

Er is nog ruimte voldoende in de silo richting het Noorden en in de afzetgebieden in de provincie  Zeeland. Mondjesmaat wordt er mest op het akkerland uitgereden, maar vooral in de provincie Zeeland lopen de akkerbouwers nog achter met de landwerkzaamheden.

Drijfmest richting opslag
De hogere bijdrage die veehouders moeten betalen voor de opslagkosten in de silo’s zorgt ervoor dat er gewacht wordt tot het leveren op de kopakker mogelijk is, zolang de eigen opslagmogelijkheid dit toelaat. Een aantal veehouders kijkt verlangend uit naar 16 februari, de dag waarop ook op grasland mest mag worden uitgereden. Vorst en sneeuw kan voor deze veehouders nog een teleurstelling vormen.

Regels mest uitrijden
Het is verboden om dierlijke mest uit te rijden op (gedeeltelijk) besneeuwde of bevroren grond of als de bovenste bodemlaag verzadigd is met water. Voor besneeuwde en bevroren grond geldt het verbod niet voor vaste mest op grasland met een beheersregime. Het gebruik van vaste mest moet dan wel onderdeel zijn van het beheersregime.

Lees meer over de wetgeving en regels rondom mest uitrijden >>

Lees meer over regels rondom vorste en sneeuw op DR-Loket >>

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: