Minder fosfaatproductie door lager fosforgehalte in voer

De Nederlandse veehouderij is op de goede weg met het terug dringen van de fosfaatproductie. Dat meldt directeur Henk Flipsen van Nevedi, de koepel van veevoerfabrikanten.

In 2012 was de totale fosfaatproductie 161 miljoen kilo. In 2010 was dat nog 179 miljoen kilo. Sinds 2010 is de fosfaatproductie van de rundveestapel met zeven miljoen kilo afgenomen. In de varkenshouderij is de productie met ongeveer vijf miljoen kilo afgenomen. Nevedi en LTO zijn in het najaar van 2010 gestart met het gezamenlijke project Voerspoor. Doel van dat project is het verminderen van de fosfaatproductie met in totaal 20 miljoen kilo op lange termijn, via een slimmere fosfaatbenutting van rundvee en varkens.`

In de rundveehouderij is de afname vooral door de daling van het fosforgehalte in de voeders bereikt. In de varkenssector spelen meer factoren een rol. De fosforgehaltes in de voeders zijn licht gedaald. De voerconversie is verbeterd door de overschakeling naar berenmesterij. Ook de afname van de varkensstapel speelt een rol.

Het Productschap Diervoeder heeft in 2012 een verordening opgesteld waarmee minimum-normen voor de P-benutting zouden worden geïntroduceerd en opgelegd. Door de opheffing van de productschappen wordt deze verordening niet doorgevoerd.

Meer over: Nieuws | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: