Raad van State buigt zich over voorstel mestwet

De ministerraad heeft het wetsvoorstel voor de nieuwe mestwet van staatssecretaris Sharon Dijksma goedgekeurd. Het is nu aan de Raad van State om op verzoek van Dijksma de wet in een spoedprocedure te behandelen.

Het is van belang dat de Raad van State nog voor het zomerreces een advies zal geven. Gebeurt dat later, dan wordt de ingangsdatum van 1 januari 2014 ambitieuzer. De Tweede en Eerste Kamer zullen de mestwet na het reces in september behandelen.

Het slagen van de mestwet staat of valt met de verwerkingscapaciteit.  Dijksma zegt hierover: “Samen met de sector bekijk ik hoe groot de verwerkingscapaciteit is van bestaande en nieuwe projecten. Daaruit kunnen we afleiden of de sector voldoende doet om de mestverwerking van de grond te krijgen.”

Meer over: Dier | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: