Tekort nutriënten in bodem steeds zichtbaarder

Het tekort aan nutriënten in de bodem wordt steeds zichtbaarder. Dat stelt BLGG AgroXpertus op basis van analyseresultaten van de laatste 10 jaar. Striktere mestwetgeving heeft niet alleen effect op stikstof en fosfaat, maar ook op de hoeveelheid sporenelementen in de bodem.

Sinds de invoering van het Mineralen Aangiftesysteem (MINAS) in 1996 wordt er met het oog op het milieu en de kwaliteit van het oppervlaktewater veel minder mest aangevoerd op bouw- en grasland. Voor veel ondernemers is het bijbemesten van sporenelementen daardoor noodzakelijk geworden om problemen in kwaliteit of productie te voorkomen.

Volgens Arjan Reijneveld, productmanager bij BLGG AgroXpertus, is de afname goed te verklaren. “Minder aanvoer van dierlijke mest, betekent ook minder aanvoer van sporenelementen.” Maar er is nog een belangrijke reden voor de afname. Reijneveld: “Er wordt minder stikstof aangevoerd met kunstmest. Gewassen nemen een groot deel van de stikstof op in de vorm van nitraat. Dat zijn negatief geladen ionen. Veel sporenelementen, zoals mangaan, zink, koper, kobalt, ijzer, silicium en gedeeltelijk seleen, zijn juist positief geladen. Voor het opnemen van nutriënten door gewassen is het noodzakelijk dat de hoeveelheid positief en negatief geladen ionen gelijk zijn. Minder opname van nitraat betekent automatisch ook minder opname van sporenelementen."

Sporenelementen bijbemesten

 Met name de sporenelementen zink, ijzer en koper worden minder gevonden. Dit kan direct invloed hebben op de productie en kwaliteit van het gewas. Hier is wel wat aan te doen door sporenelementen toe te dienen in de vorm van (blad-)bemesting. Op het moment dat gebreksverschijnselen zichtbaar worden, is het echter al te laat.

Voeding voor mens en dier

De lagere gehaltes in de bodem hebben zeer waarschijnlijk ook effect op de kwaliteit van het voedsel voor mens en dier. Het lijkt erop dat wereldwijd mineralengehaltes in groenten en fruit afnemen. Daarnaast meldde BLGG AgroXpertus al dat in graskuilen de hoeveelheden mineralen sinds 1996 zijn afgenomen. Melkveebedrijven moeten steeds vaker en meer mineralenmengsels kopen om de gezondheid van het vee op peil te houden. Dat bijbemesten zinvol is, werd ook hier zichtbaar: sinds selenium mag worden bemest, is een spectactulaire stijging van dit sporenelement zichtbaar in gras. Slechts 10 gram per hectare geeft vaak al een duidelijk zichtbaar resultaat.

Meer over: Nieuws | Teelt
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: