‘Aanbevelingen mestgassen opgepikt’

Een jaar na het tragische ongeluk met de mestsilo in het Friese Makkinga zijn diverse aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid deed opgepikt door verschillende partijen. Ook door Cumela Nederland, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseerde in haar rapportage een platform te vormen met agrarische belangenorganisaties waaronder Cumela Nederland. Het eerste platformoverleg heeft deze week plaatsgevonden. De deelnemers hebben hun kennis gedeeld om veiligheidslessen te trekken uit mestgasongevallen. “Veilig werken met mest vereist beslist een proactieve benadering, waarbij risico’s en maatregelen door partnerorganisaties van het platform onder de aandacht worden gebracht van agrarische ondernemers en studenten in het agrarisch onderwijs”, meldt Cumela op haar website.

Cumela Nederland, de vakbonden en Stigas (het preventiecentrum van de agrarische sector op het gebied van arbeidsomstandigheden) hebben de arbocatalogus mestgassen aangepast. Wanneer de voorschriften uit de arbocatalogus strikt opgevolgd worden, is de kans op een dodelijk ongeval door mestgassen volgens Cumela minimaal. Verder heeft Stigas (op verzoek van Cumela) op bedrijven en voor studieclubs presentaties verzorgd over de gevaren van mestgassen. Diverse bijeenkomsten zijn praktisch omlijst met een demonstratie van de lokale brandweer. Cumela Nederland is ook initiatiefnemer van de ontwikkeling van een e-learning module Mest- en kuilgassen voor leerlingen en werkenden in de sector.

Meer over: Dier | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: