Dijkgraaf: Groei van mest komt van melkvee

De verwachte toename van het mestoverschot zal van de melkveehouderij afkomen. SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf stelt dat het niet logisch is om dierrechten voor pluimvee en varkens te handhaven. Dat meldt Nieuwe Oogst.

De dierrechten voor pluimvee- en varkenshouders blijven tot in ieder geval 2017. Het maakt het voor varkens- en pluimveehouders lastig om goede plannen te maken, vindt Dijkgraaf. “De berekeningen laten zien dat afschaffing van de dierrechten niet tot een toename van de mestproductie in de varkens- en pluimveehouderij zal leiden. Dat is wel het geval bij de melkveehouderij”, aldus het Tweede Kamerlid.

De SGP pleit ervoor om alle dierrechten af te schaffen. Om ongebreidelde bedrijfsuitbreidingen te voorkomen, zouden varkens- en pluimveehouders de extra mest als gevolg van bedrijfsuitbreiding af moeten zetten op eigen grond of deze laten verwerken.

“Dan kunnen de generieke verwerkingspercentages naar beneden, heb je een rem op bedrijfsuitbreiding en kunnen de dierrechten eraf”, zegt Dijkgraaf.

“Met dierrechten zet je met name jonge boeren klem”, vindt de SGP’er. ‘Een alternatieve route zou kunnen zijn om deze groep boeren een bepaalde periode na bedrijfsovername vrij te stellen van dierrechten.’

Meer over: Dier | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: