Langzaam strengere emissienormen melkvee

De norm voor ammoniakemissie vanuit nieuwe melkveestallen wordt de komende jaren aangescherpt van nu 12,2 tot 8,6 kilo per dierplaats per jaar vanaf 2018. Voor vleeskalveren tot 8 maanden gaat vanaf 2020 een norm gelden van 2,5 kilo per dierplaats per jaar. Dat meldt Boerderij.

De aanscherping staat in het besluit Emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren, dat staatssecretaris Dijksma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor de melkveehouderij komt de regelgeving neer op een emissiebeperking met 33 procent, voor de vleeskalverhouderij met 28 procent.

De norm voor melk- en kalfkoeien boven de twee jaar wordt verhoogd naar 12,2 kilo ammoniak per dierplaats per jaar. Deze geldt voor nieuwe stallen, gebouwd tussen 1-1-2008 en 1-1-2015. Ook geldt de norm bij uitbreidingen met meer dan 20 dierplaatsen per jaar en in geval van kleinere uitbreidingen van de stalcapaciteit vanaf 2015. Wordt weidegang toegepast, dan geldt een ruimere emissienorm van 13 kilo ammoniak per dierplaats per jaar. Vanaf 2015 wordt een strengere norm van 11 kilo ammoniak van kracht en geldt de stelregel dat elk nieuw stalsysteem minstens 15 procent emissiereductie moet opleveren. Vanaf 2018 geldt een norm van 8,6 kilo, ofwel een emissiereductie met minstens 33 procent. Bij stalsystemen met voorlopige emissiefactoren moet worden gerekend met iets strengere eindnormen. Niet onder de regels vallen vrijloopstallen en stallen van biologische veehouders.

Voor vleeskalverbedrijven met dieren tot 8 maanden wordt vanaf 1-1-2020 een norm van kracht van 2,5 kilo ammoniak per dierplaats, ofwel minstens 28 procent emissiereductie. De beperkingen moeten worden behaald via gebruik van luchtwassers en emissie-arme vloeren en mestschuiven.

Meer over: Dier | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: