Mestportaal analyse week 1 en 2: Weinig vragen over mestverwerking

Mesthandelaren geven aan dat het nieuwe jaar aardig goed begonnen is. Het is momenteel iets drukker door een langzaam aantrekkende aanbod. Het grootste deel van met name de varkenshouders wacht echter op de lagere prijzen gedurende het uitrijseizoen. Al zijn er ook bedrijven die door het nieuwe boekjaar weer wat ruimte hebben om mest wel af te voeren. De Mestportaalnoteringen van week 1 en 2 zijn gelijk aan de notering van eind 2013.

De verplichte mestverwerking roept, afgaande op de ervaringen van mesthandelaren, nog weinig vragen op bij boeren. Als er dan al vragen zijn, gaat het vaak om de kosten.

Onvoldoende capaciteit
Er is een risico dat er in Nederland vanaf 2015 onvoldoende capaciteit aanwezig is voor de hoeveelheid mest die dan verplicht moet worden verwerkt. Handelaren denken dat dat ook invloed zal hebben op de prijzen en de balans tussen vraag en aanbod. Wat de invloed van de mestverwerking dan kan zijn, is op dit moment nog niet te zeggen.

Wel is duidelijk dat de behoefte aan capaciteit voor mestverwerking toe gaat nemen door de aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen. De aanscherping is een belangrijk onderdeel van het Vijfde Actieprogramma waarmee Nederland invulling geeft aan de Europese Nitraatrichtlijn. Ook de toename van mestproductie door groei van de veestapel bij het wegvallen van de productiebegrenzing vergroot de behoefte aan mestverwerkingscapaciteit, maar dit speelt een kleinere rol.

Meer over: Mestnotering
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: