Betere stikstofbenutting, betere score voerkosten

Bedrijven met een betere stikstofbenutting in de bodem scoren beter in de voerkosten en dat levert per bedrijven duizenden euro’s op. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij over het praktijknetwerk Wijzer met Kringloop. DLV heeft van 50 melkveebedrijven op zandgrond de resultaten uit de kringloopwijzer vergeleken met de economische resultaten over het jaar 2013.

De 50 bedrijven werden aselect uit het DLV bestand gehaald. Van de bedrijven waren kringloop- en financiële cijfers uit 2013 bekent, ze werken op zandgrond met een omvang van 30 tot 75 hectare. In de analyse is gekeken naar het verband tussen de voerkosten en de benutting van de mineralen bij de ruwvoerteelt (bodem). Er is met voerkosten gerekend omdat dit getal de kosten van het aangekochte ruwvoer, bijproducten en krachtvoer in beeld brengt.

Resultaat van de analyse

De bedrijven zijn in 3 intensiteitsklassen ingedeeld, < 16 ton melk/ha, 16-19 ton melk/ha  en >19 ton melk/ha. De tendens is dat bedrijven die beter scoren op bodemefficiëntie ook lagere voerkosten realiseren. Voor de extensiefste groep is dit bij een verschil in benutting van 30 procent 2,5 ct per kg melk besparing op voerkosten, en bij de intensieve bedrijven 1 ct/kg melk besparing op voerkosten.

Tabel

Bij de bedrijven die hun stikstof op het land beter benutten, de werkelijke voerkosten dichter bij de door DLV berekende maatstaf voor de voerkosten komen. De maatstaf is een bedrijfseigen norm. Naast goed voeren doen deze bedrijven het bij de ruwvoerproductie en benutting ook goed.

Betere benutting zorgt voor lagere voerkosten

De analyse laat zien dat een betere benutting van de mineralen bij de bodem leidt tot lagere voerkosten. Deze lagere voerkosten komen ook overeen met de berekende maatstaf voor voerkosten. Hiermee is de trend duidelijk geworden dat wanneer voeren op de norm gehaald kan worden, er ook een goede mineralen benutting is te realiseren.

Meer over: Nieuws | Teelt
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: