Efficiënt omgaan met fosfaat

Fosfaatefficiëntie wordt belangrijk. ForFarmers en Barenbrug spelen daar op in. Nu de fosfaatrechten mogelijk de nieuwe beperking vormen na het melkquotum, wordt het zaak efficiënt met fosfaat om te gaan. Diverse partijen introduceren nieuwe kengetallen. Dat meldt Boerderij.

Zo introduceert ForFarmers het nieuwe kengetal kilogram melk per kilogram fosfaat. Dit nieuwe kengetal is sturend voor het maximaliseren van de hoeveelheid melk per kilo fosfaat. Dat creëert ruimte voor extra melkproductie, zonder extra fosfaatrechten te kopen. In de praktijk varieert de hoogte van het kengetal tussen 160 en 210 bij verschillende management- en voermaatregelen. Dat blijkt uit de resultaten van ruim 200 KringloopWijzers waarbij de melkproductie per kilo fosfaat gemiddeld 185 kilo bedraagt. Tussen de 25 procent laagste en 25 procent hoogste komen verschillen van 160 tot 210 kilo melk per kilo fosfaat voort uit verschillen in voer- en managementkeuzes.

Het nieuwe kengetal kilogram melk per kilogram fosfaat wordt een belangrijk kengetal en maakt daarom binnenkort ook deel uit van de totaalaanpak Melk€fficiënt van ForFarmers. Melk€fficënt geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden om de voerwinst te verbeteren waarbij rekening wordt gehouden met bedrijfsspecifieke factoren zoals mestafzet en fosfaatproductie.

Graszaadkweker Barenbrug zoekt winst in het benutten van mineralen door grasrassen te beoordelen en te selecteren op fosfaatefficiëntie. Daarbij blijkt dat zachtbladig rietzwenkgras 101 kilo droge stof produceert per kilo fosfaat. Dat is een stuk efficiënter dan Engels raaigras. Dat levert gemiddeld 87 kilo droge stof per kilo fosfaat. Grasras Timothee komt uit op 82 kilo droge stof per kilo fosfaat. Het rietzenkgras van Barenbrug levert ook de meeste kilo’s ruw eiwit per kilo fosfaat. De hoeveelheid komt uit op 
16 kilo, tegen 13 kilo voor Engels raaigras.

Meer over: Nieuws | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: