Uitstel inzaaidatum vanggewassen alleen bij meer dan 100 millimeter regen

Landbouwers in regio’s waar in september meer dan 100 millimeter neerslag is gevallen kunnen in aanmerking komen voor uitstel van de inzaaidatum tot 15 oktober. Ook landbouwers buiten deze regio’s die met onafhankelijke informatie aan kunnen tonen dat op de locatie van hun percelen ook aanzienlijk meer neerslag is gevallen dan normaal kunnen aanspraak maken op deze voorziening. Voorwaarde is wel dat landbouwers die gebruik maken van deze voorziening dit voor 15 oktober melden bij RVO.nl door aan te geven dat zij een beroep doen op overmacht in verband met de uitzonderlijke weersomstandigheden. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken(EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van Economische Zaken gaat uit van de totale neerslag in de maand september 2015. Op verzoek van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) wordt de ondergrens van 100 millimeter gehanteerd in plaats van de 125 millimeter die zij eerst voor ogen hadden. De gemiddelde neerslag in september is rond de 90 millimeter, dus lager dan 100 millimeter is niet te rechtvaardigen bij de Europese Commissie.

Iedereen die vanwege wateroverlast het vanggewas wat meetelt voor de vergroening later dan 30 september inzaait moet dit melden bij RVO. Op een kaart op de website van het ministerie van Economische Zaken is aangegeven waar meer dan 100 millimeter gevallen is. Bedrijven in deze regio’s hoeven verder geen bewijs aan te leveren. Bedrijven buiten de regio‚Äôs op de kaart die wel met meer neerslag te maken hadden dan normaal, moeten het het ook melden bij RVO en bovendien neerslaggegevens aanleveren voor de locatie.

De neerslaggegevens voor iedere locatie zijn op te vragen bij Meteogroup in Wageningen, tel. 0317-399800, bij het KNMI in Zeist, tel. 030-2206911 of via RoyalHaskoning, tel. 088-3482000. Indien een ondernemer zelf de neerslaggegevens opvraagt zijn daar wel kosten aan verbonden. Bedrijven die een weersverzekering hebben afgesloten, kunnen ook proberen de gegevens via hun verzekeraar te verkrijgen. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Teelt
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: