Mestproductie komt voor 80 procent van rundvee

Ruim 80 procent van de mestproductie is afkomstig van rundvee, 15 procent van varkens en 5 procent van pluimvee en overige diercategorieën. Vanaf 2008 is de mestproductie door rundvee, en daarmee de totale mestproductie weer licht toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Compendium voor de Leefomgeving.

Tot halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw is door de groei van de veestapel de productie van dierlijke mest sterk toegenomen. In 1986 lag de totale mestproductie 39% boven het niveau van 1970. Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest na 1986 weer gedaald. Inmiddels is de totale mestproductie weer terug op het niveau van begin jaren zeventig. Sinds de invoering van de Beschikking Superheffing in 1984 is door inkrimping van de melkveestapel de mestproductie van rundvee met 25% gedaald.

In de periode 2003 tot en met 2007 is de mestproductie vrijwel constant. In 2008 en de jaren erna is de mestproductie iets groter dan in de jaren voor 2008. Dit komt door een toename van het aantal koeien, varkens en kippen. De mestproductie was vorig jaar 3% hoger dan in 2014. Deze groei komt vooral voor rekening van de melkveehouderij en vloeit voort uit de afschaffing van het melkquotum per 1 april 2015. Ruim 80% van de mest is afkomstig van rundvee. Doordat de varkens- en pluimveehouderij niet-grondgebonden zijn dragen zij wel in belangrijke mate bij aan het mestoverschot. (AgriHolland)

Meer over: Dier | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: