Komt er een heffing op kunstmest?

Een heffing op stikstofkunstmest. Minster Carola Schouten sluiten een heffing daarop niet uit. Dat meldt Boerderij.nl.

Dat werd duidelijk nadat Laura Bromet, GroenLinks Kamerlid, een motie indiende tijdens de behandeling van de landbouwbegroting. Minister Schouten gaf te kennen er niet negatief tegenover staan. Volgens Schouten is een heffing een optie om de landbouw te hervormen naar kringlooplandbouw. In het mestbeleid is het gefaseerd afbouwen van het kunstmestgebruik een speerpunt.

Esther Ouwehand (PvdD) wil niet dat het uitfaseren van kunstmest leidt tot meer gebruik van dierlijke mest. Volgens Schouten is de discussie over meer of minder mest veel te digitaal. Ze wil de bodem centraal stellen en de bemesting afstemmen op de behoefte van de bodem. (Boerderij.nl)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: