Dumipro: Zelf mest blijven wegen

Dumipro, een nieuwe belangenorganistie voor mestverwerkers, wil zelf aangevoerde mest blijven wegen. Dat meldt Boederij.nl.

Dumipro is tegen de op handen zijnde aanpassing van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet waarbij de weging van vrachten mest direct na aanvang van het vervoer moet gebeuren. De belangenorganisatie heeft over de bezwaren tegen de nieuwe werkwijze een zienswijze ingediend, vertelt bestuurslid Henk Willems aan Boederij.

De verwerkers vrezen overgeleverd te worden aan intermediairs als ze straks geen gebruik meer mogen maken van eigen weeginstallaties. In de zienswijze stelt Dumipro vast dat de nieuwe voorstellen het gevaar op fraude vergroot en het toezicht lastiger maakt. (Boerderij.nl)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: