Excretienormen fosfaat en stikstof melkvee niet aangepast

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de forfaitaire excretienormen voor fosfaat en stikstof van melkvee voorlopig nog niet herzien. Dat meldt AgriHolland.

Schouten vreest dat bij een herziening de kans te groot wordt dat de stikstof- en fosfaatplafonds worden overschreden. Eerst moet de hoeveelheid fosfaatrechten in de markt terug worden gebracht tot onder het sectorplafond. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van VVD, CDA en SGP.

De forfaitaire excretienormen voor fosfaat en stikstof van melkvee zijn gebaseerd op de gemiddelde rantsoensamenstelling in Nederland en zijn gedifferentieerd naar de melkproductie per koe, waarbij er wordt uitgegaan van een gemiddeld stikstof- en fosforgehalte in de melk. De forfaits worden in principe iedere 3 à 4 jaar geactualiseerd. De laatste herziening van de forfaits heeft plaatsgevonden in 2015.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: