Grote mestverwerking op industrieterrein in Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant houden vast aan de vestiging van nieuwe mestbewerkingsinstallaties op bedrijventerreinen van de juiste milieucategorie en onder strenge voorwaarden ten aanzien van emissies en gezondheidsrisico’s. Dat meldt PigBusines.

Loonbedrijf Kasteel-Meeuwen is de dupe van dit beleid. Dit bedrijf hoeft van GS niet alsnog te rekenen op een vergunning voor de bouw van een mestverwerker.

Brabant heeft nog steeds behoefte aan grootschalige mestverwerking. Dit zolang de noodzakelijke capaciteit, die voortvloeit uit de ‘Verordening ruimte 2017’ en de notitie ‘Versnelling Transitie Veehouderij’, nog niet volledig is vergund. Desondanks besloot GS de bestemmingsplanprocedure en de ontheffingsaanvraag voor Kasteel Meeuwen voor de vestiging van een mestverwerker op het perceel van de loonwerker in Meeuwen, met succes bij de Raad van State (RvS) aan te vechten. (PigBusiness)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: