‘Mestregistratie moet praktisch uitvoerbaar zijn’

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bracht half december het nieuws dat het overweegt bij het uitrijden van alle mest een registratie verplicht te stellen. Daarop vormt Cumela een klankbordgroep waarin wordt gekeken welke manier het best praktisch uitvoerbaar is.

Het ministerie is in overleg met alle sectorpartijen. Cumela Nederland is één van de partijen die aan het overleg meedoet. De inzet van Cumela is om te komen tot een regeling die praktisch uitvoerbaar is en die tegemoet komt aan de wens om de hele regelgeving eenvoudiger en robuuster te maken.

Speciaal hiervoor wordt een klankbordgroep opgezet, waarin leden van Cumela met verschillende typen bedrijven vertegenwoordigd worden, om samen te komen tot een goede afstemming met de praktijk. De besturen van de sectie meststoffendistributie en agrarisch loonwerk zijn hier nauw bij betrokken.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: