15 september: laatste dag mest uitrijden op bouwland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een eerder standpunt met betrekking tot het uitrijden van dierlijke mest na de teelt van maïs op zand- en lössgrond aangepast.

Daardoor mag nu nog tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden. Eerder viel de teelt van snijmaïs niet onder bouwland, maar dat is nu dus wel het geval, waardoor je langer mag uitrijden. Dat geldt echter niet voor vaste mest. Daarvoor sloot het uitrijdseizoen op 31 augustus.

Om stikstofuitspoeling te voorkomen is het zaaien van een vanggewas direct na de oogst van snijmaïs op zand of löss wenseklijk in. Na de teelt van snijmaïs moet dit uiterlijk 1 oktober gedaan zijn, voor andere soorten maïs is die datum 31 oktober. Het vanggewas mag niet vernietigd worden voor 1 februari van het volgende kalenderjaar.

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: