Groningse en Friese melkveehouders benutten meststoffen steeds beter

Melkveehouders binnen Vruchtbare Kringloop Noord Nederland werken aan kringlooplandbouw met de KringloopWijzer. Om te kunnen zien wat de resultaten zijn van de afgelopen drie jaar zijn er van 104 melkveebedrijven in Groningen en Friesland de KringloopWijzers geanalyseerd. Daarover schrijft Vruchtbare Kringloop Noord Nederland.

Uit de analyse is onder andere gebleken dat ondanks de droogte en het dalen van de totale stikstofbemesting met 10% de eiwitopbrengst van grasland in 2019 gelijk is gebleven ten opzichte van 2017. De kunstmestgift is in 2019 zelfs 23% lager dan in 2017. Er wordt dus minder bemest, maar niet minder geoogst. Naast het werken richting verminderen van fosfaat en stikstof, is er ook richting een betere benutting van mineralen op bedrijfsniveau, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en daarmee het bedrijfsrendement hard gewerkt. Op het gebied van ammoniakemissie valt nog iets te winnen. Al met al kan er dus zeker gezegd worden dat er in drie jaar tijd indrukwekkende stappen zijn gezet.

Wat er verder uit de KringloopWijzer analyse van de afgelopen drie jaar naar voren is gekomen, leest u in de factsheet. En houdt vooral de media in de gaten, want er verschijnt binnenkort een persbericht over de indrukwekkende prestaties behaald in Groningen en Friesland.

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: