Stikstof- en fosfaatuitscheiding dierlijke mest opnieuw afgenomen

De uitscheiding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest is in 2019 verder afgenomen. Vergeleken met een jaar eerder daalde de stikstofuitscheiding met 2,8 procent. De fosfaatuitscheiding nam tegelijkertijd met 4,0 procent af. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De daling hangt volgens het CBS samen met de krimp van de veestapel. De uitscheiding van stikstof en fosfaat komt hiermee verder onder het plafond dat voor deze stoffen door de Europese Unie is vastgesteld.

De stikstofuitscheiding in dierlijke mest is in 2019, vergeleken met een jaar eerder, met 13,9 miljoen kilogram afgenomen naar 489,7 miljoen kilogram. Dat is onder het vastgestelde plafond van 504,4 miljoen kilogram.

Vorig jaar daalde de fosfaatuitscheiding met 6,5 miljoen kilogram naar 155,5 miljoen kilogram. De fosfaatuitscheiding ligt daarmee ruim onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilogram.

Minder koeien en jongvee

In de melkveesector bedroeg de stikstofuitscheiding vorig jaar 279,7 miljoen kilogram, 10,2 miljoen kilogram (3,5 procent) minder dan in 2018. De stikstofuitscheiding van de melkveehouderij is nu gedaald tot onder het productieplafond van 281,8 miljoen kilogram voor deze sector. Vorig jaar was de fosfaatproductie van de melkveesector 75,5 miljoen kilogram, 3,2 miljoen kilogram (4,0 procent) minder dan in 2018. De fosfaatproductie in de melkveesector ligt daarmee ruim onder het fosfaatplafond voor deze sector van 84,9 miljoen kilogram.

De stikstofuitscheiding van vleesrundvee kwam vorig jaar op 36,0 miljoen kilogram, 1,5 miljoen kilogram minder dan in 2018. De fosfaatproductie daalde eveneens, van 12,1 miljoen kilogram naar 10,2 miljoen. De dalingen hangen samen met een lagere uitscheiding door vleeskalveren.

Minder stikstof en fosfor in voer

Het stikstofgehalte van mengvoer is vergeleken met 2015, het jaar waarin het melkquotum werd afgeschaft, met ruim 8 procent gedaald tot 28,1 gram stikstof per kilogram. Het stikstofgehalte van kuilgras nam tegelijkertijd met 7 procent toe tot 29,1 gram per kilogram droge stof.

Het fosforgehalte van mengvoer daalde tussen 2015 en 2019 van 4,5 tot 4,1 gram fosfor per kilogram. Van de kuilgrasoogst daalde het fosforgehalte in die periode van 4,0 tot 3,6 gram per kilogram droge stof.

Melkproductie per koe vergelijkbaar met 2018

De melkproductie per melkkoe bedroeg vorig jaar 8.870 kilogram, nagenoeg evenveel als in 2018. Hierdoor is ook het totale voerverbruik per melkkoe vergelijkbaar met 2018. Door de afname van het aantal runderen in de melkveehouderij en het per saldo gedaalde stikstofgehalte van voedermiddelen, daalde de stikstofuitscheiding van de melkveesector.

Nederland telde in 2019, vergeleken met een jaar eerder, gemiddeld minder melkkoeien (0,8 procent) en jongvee (8,4 procent).

Meer over: Dier | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: