Aanvoer nutriënten organische mest bepalen met nieuwe app

Eurofins Agro introduceert de rekentool ‘Mest is waardevol’. Met deze applicatie kunnen telers en veehouders uitrekenen hoeveel nutriënten ze op hun percelen uitrijden met organische mest.

De rekentool is bereikbaar via mestiswaardevol.eurofins-agro.com en is een uitvloeisel van de PPS Beter Bodem Beheer. In dit traject is de waarde van mest onderzocht in termen van nutriëntenvoorziening, financiën en milieu. Belangrijke uitkomst van de PPS is dat organische mest, ten opzichte van kunstmest, een aantal voordelen heeft. De rekentool maakt deze voordelen inzichtelijk.

Op dit moment kunnen veehouders en akkerbouwers met de online toepassing eenvoudig uitrekenen hoeveel nutriënten ze gemiddeld via de mest aanvoeren. Handmatige invoer van geanalyseerde partijen mest, komt binnenkort beschikbaar. De berekening wordt binnenkort uitgebreid met financiële informatie en met berekeningen over koolstofopslag en emissie van broeikasgassen.

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: