Derogatie na 2022 niet vanzelfsprekend

De derogatie die Nederland heeft om meer dan 170 kg stikstof uit dierlijke mest te mogen uitrijden op grasland, is voor de periode vanaf 2022 niet vanzelfsprekend. Dat meldt minister Schouten aan de Tweede Kamer.

Dat de derogatie niet vanzelfsprekend is, heeft te maken met de uitdaging die er nog ligt voor het verbeteren van de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater. Het zevende actieprogramma is milieueffectrapportage plichtig. Er zal dan ook een plan-MER worden uitgevoerd, waarover de Commissie onafhankelijk advies uitbrengt. De doorlooptijd van de plan-MER is ongeveer 7 maanden voor het opstellen van het rapport zelf en de adviesfase door de Commissie m.e.r.. Vanwege de doorlooptijd heeft Schouten opdracht gegeven dit traject te starten.

In de Milieueffectrapportage worden drie scenario’s doorgerekend: een middenscenario dat een mix van stimuleren en reguleren bevat, een sterk stimulerend pakket en een sterk regulerend pakket. Eind van dit jaar moet het zevende actieprogramma aangeboden worden aan de Europese Commissie. Over de inhoud moet dan al eerder overeenstemming zijn bereikt met de Europese Commissie.

Om een gedegen besluitvorming later in het jaar mogelijk te maken, zet Schouten er op in dat na de zomer een concept zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn met wetenschappelijke onderbouwing aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden. Voorafgaand hieraan wordt het concept actieprogramma ter consultatie aangeboden aan het publiek. (AgriHolland / Ministerie LNV)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: