Eind dit jaar moet actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn ingediend

Om te blijven voldoen aan de voorwaarden van de Europese Nitraatrichtlijn, moet eind dit jaar het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 bij de Europese Commissie zijn ingediend. Omdat de Tweede Kamer het dossier controversieel heeft verklaard is het lastig om concrete stappen te zetten voor het opstellen van dit actieprogramma, stelt minister Schouten van LNV. Ze vraagt de Tweede Kamer daarom om de controversieelverklaring van het dossier op te heffen.

Er is een stevig zevende actieprogramma nodig om op termijn de doelen van de Nitraatrichtlijn te kunnen realiseren en vanuit de landbouw bij te dragen aan het behalen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water, stelt Schouten. De maatregelen moeten voor de Europese Commissie voldoende zijn om Nederland een derogatie van de Nitraatrichtlijn voor de periode 2022-2025 te verlenen.

Een derogatie om extra mest uit te mogen rijden boven de Europese norm kan alleen worden verkregen als het Nitraatcomité met een gekwalificeerde meerderheid daar een positief advies over geeft aan de Europese Commissie. Het doorlopen van de noodzakelijke stappen in het Nitraatcomité vergt in de regel circa 10 maanden, aldus Schouten.

Het is op dit moment nog niet bekend wanneer Nederland een eerste presentatie in het Nitraatcomité zou mogen geven. Om duidelijkheid over een nieuwe derogatie voor de afronding van het mestseizoen 2022 mogelijk te maken, zou dat al in september moeten gebeuren, aldus Schouten. Ze roept de Tweede Kamer op daarin mee te werken.

In de afgelopen periode is gebleken dat de Europese Commissie meer dan eerder de bredere context van het milieusituatie in Nederland betrekt bij de afweging over het het verlenen van een nieuwe derogatie. Punten van zorg die bij de Europese Commissie leven zijn de negatieve ontwikkeling van de waterkwaliteit in de afgelopen jaren, de mogelijke overschrijding van het sectorale stikstofplafond door de melkveehouderij en de stikstofproblematiek.

Schouten benadrukt dat het verkrijgen van een nieuwe derogatie voor de periode na 2021 geen gegeven is. Ze treft momenteel voorbereidingen voor het ontwerp-actieprogramma. Ze zou dat tegen het einde van het zomerreces naar de Tweede Kamer willen sturen, inclusief wetenschappelijke onderbouwing. De minister zal het ontwerp actieprogramma ook publiceren voor een internetconsultatie. (AgriHolland / Ministerie LNV)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: