Kosten-baten en milieu-impact in rekentool Eurofins Agro

De rekentool mestiswaardevol.nl van Eurofins Agro is uitgebreid met economische en milieutechnische informatie. Naast het berekenen van de bemestende waarde van organische mest biedt de app nu ook inzicht in de kosten-baten en in de milieu-impact van de verschillende mestsoorten.

Dierlijke mest is een waardevolle meststof voor grasland en bouwland. Het bevat nutriënten, sporenelementen én organische stof. Daarmee is mest voeding voor het gewas én voor de bodem. De eerste versie van de rekentool maakte het mogelijk om de bemestende waarde van organische mest te berekenen. Daar is nu een aantal functionaliteiten aan toegevoegd.

Op basis van de gewasbehoefte en de bemestende waarde van de organische mest, rekent de tool uit hoeveel kunstmest (NPK) aanvullend nodig is om in de gewasbehoefte te voorzien. Het onderdeel Economie berekent de financiële waarde van de dierlijke mest. Hierbij wordt gekeken naar het deel van de gewasbehoefte dat door dierlijke mest wordt gedekt. De stikstof, fosfaat en kalium wordt vervolgens op waarde gezet. Door zelf de kosten voor aanvoer en aanwending in te voeren, berekent de tool de nettowaarde van de mestgift.

Het uitrijden van dierlijke mest en kunstmest heeft impact op het milieu, in de vorm van ammoniaken CO2-emissie. Deze emissies zijn actueel in het maatschappelijke debat over klimaatverandering. Door inzicht te geven in deze uitstoot, wil de tool bijdragen aan een feitelijk onderbouwde discussie over dit onderwerp.

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: