Melkkoeien scheidden iets meer stikstof uit in 2020

Melkkoeien en jongvee scheidden in 2020 286,5 miljoen kg stikstof uit. Dat is een stijging van 2,4 procent ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Met de stijging komt de stikstofuitscheiding van de melkveehouderij boven het productieplafond van 281,8 miljoen kilogram uit. Voor de verantwoording van het Nederlandse mestbeleid aan de Europese Unie mag gerekend worden met gemiddelde stikstof- en fosforgehalten van gras en maïs van de laatste vijf jaar, waarbij de jaren met de hoogste en de laagste gehalten buiten beschouwing blijven. Met deze zogeheten ruwvoercorrectie komt de stikstofuitscheiding van de melkveesector uit op 281,8 miljoen kilogram stikstof. Dat is gelijk aan het productieplafond.

Fosfaat onder plafond

De fosfaatproductie van de melkveesector ligt met 73,6 miljoen kilogram inmiddels onder het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilogram. De productie was 2,5 procent lager dan in 2019. Met de ruwvoercorrectie komt de fosfaatexcretie uit op 80,0 miljoen kilogram in 2020. Dat in de melkveehouderij meer stikstof maar minder fosfaat is geproduceerd hangt volgens het CBS deels samen met de samenstelling van het veevoer. Koeien kregen naar verhouding meer stikstofrijk gras en minder van het relatief stikstofarme snijmais. Lage fosforgehalten van gras zorgden voor een daling van de fosfaatproductie. (CBS)

Meer over: Dier | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: