Mest uitrijden met verdunde krijtsuspensie

Bij metigen van het Nutriënten Management Instituut is er gemiddeld 28 procent emissiereductie gemeten bij het aanwenden van mest via een sleufkouterbemester in combinatie met het sproeien van verdunde krijtsuspensie over de meststroken.

De emissiereductie van 28 procent heeft betrekking op de vergelijking met zodebemesten. In 2019 en 2020 zijn 3 volveldse metingen uitgevoerd waarin verschillende verdunningen van krijtsuspensie zijn toegediend met de Triple Spray-bemester. Deze zijn vergeleken met zodenbemesting voor mestgiften van ongeveer 20 kuub per hectare.

Gemiddeld werd 28 procent emissiereductie gemeten ten opzichte van zodenbemesten. Het nauwkeurig doseren van de hoeveelheid verdunde krijtsuspensie en het exact toedienen op de meststrook vergt wel aandacht. De doseertechniek zoals die op de sleufkouter is toegepast is waarschijnlijk ook een goede techniek voor toepassing op de zodenbemester om zo een forse emissiereductie te bewerkstelligen. Dit vergt volgens het Nutriënten Management Instituut wel nader onderzoek. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: